Om klubben

bilde-5

Ailes de K Genair fra 1989. Foto: Kjetil Rustenberg

Sørlandets Paraglider Klubb er en av Norges eldste paraglider klubber. Mot slutten av 1980 tallet fattet medlemmer fra både Kjevik Fallskjermklubb, og Eiken Hangglider Klubb interesse for paragliding. Det var primært Rolf Moseid og Leif Iversen som dro igang arbeidet med å stifte en egen paraglider klubb på Sørlandet. Med seg fikk de  noen personer fra motorsykkelmiljøet i Arendal, og klubben ble stiftet ved en mer eller mindre høytidelig sermoni på Ose Camping i Setesdalen i 1990.

Klubben startet raskt med kursvirksomhet, og medlemsmassen vokste i takt med gjennomførte kurs. I løpet av det første året talte klubben ca. 50 medlemmer.

Siden paragliding var noe nytt i Norge, var det dårlig med relevant litteratur og kunnskap og oppdrive. De to instruktørene var delvis selvlærte, men begge hadde god erfaring fra fallskjermhopping og hanggliding. Det ble allikevel endel prøving og feiling, med tilhørende knall og fall. Dette til tross, så opplevde klubben ingen alvorlige ulykker de første årene.

I dag er Sørlandets Paraglider Klubb en velorganisert, mellomstor klubb. I 2014 er vi 83 medlemmer, seks aktive instruktører og 10 elever som gjennomfører kurs i klubbens regi. Klubben har piloter på alle nivåer, fra elever som nettopp har gått kurs, til acropiloter i verdensklasse. I 2015 feirer klubben 25 års jubileum. Planleggingen av en markering er allerede i gang, og styret håper at både gamle og nye medlemmer setter av tid til å  være sammen, spise og drikke, prate og mimre!

Untitled-2